Passa al contingut principal

Anàlisi i crítica dels mitjans de comunicació
Al curs s’aportaran materials per a l’avaluació del paper dels Mitjans de Comunicació de Masses i de la seva importància, del seu impacte, a la societat del moment present. Es realitzarà una revisió històrica de l’ascens d’aquest element en el camí cap a la modernitat i s’introduiran elements conceptuals de la sociologia especialitzada. També es procurarà animar el debat i la crítica sobre la presència i el paper dels MMCMM, en termes generals i a l’aula.

Professorat: Constantí Gómez Marzo


Objectius

- Apropar als educadors i educadores una introducció a una perspectiva sociològica d'anàlisi i crítica dels Mitjans de Comunicació de Masses al context actual.

- Subministrar coneixements sobre la temàtica esmentada per a poder analitzar problemàtiques a les aules o als diferents espais on se situï la seva intervenció com a agents socials.

- Els mitjans de comunicació s’han convertit en un element fonamental per a l’expressió de les interaccions socials més bàsiques i, per tant, han anat prenent rellevància i ubiqüitat a les nostres societats. Per això es pretén animar a algunes reflexions profundes i plurals, a través de casos concrets, que permetin copsar les seves potencialitats positives i negatives, en relació amb un esquema de valors democràtics.


Continguts

Bloc 1 – Breu història dels MMCMM.

Mitjançant una breu revisió de la història dels mitjans de comunicació, amb especial atenció als canvis socials provocats per la introducció o difusió de certs elements materials o tecnologies, es pretén posar de relleu la reflexió sobre la unicitat de l’actual etapa moderna, on es produeix una enorme difusió d’aquests mitjans i tecnologies informacionals.


Bloc 2 – Els MMCMM en el medi social i el procés polític.

En aquest bloc s'introduiran diferents conceptes fonamentals on intervenen els MMCMM, com ara el procés d’integració i reproducció social, els processos de canvi de valors, o en el camp de les contradiccions culturals de la modernitat. També es farà esment de la manera particular dels més nous mitjans i elements informatius d’intervenir en aquests processos. En conjunt, els MMCMM representen un element indissociable del procés polític i és el que defineix, més efectivament, el seu rol social específic. En aquest aspecte, resultarà molt interessant fer referència al rol social de la publicitat.


Bloc 3 – Els nous MMCMM.

Cal animar la reflexió sobre les forces socials que han donat forma als més nous mitjans i elements que serveixen per a la comunicació de masses. Una dinàmica “virtuosa” i les seves “parts fosques”: el cas del 13M de 2004 a Espanya. Una dinàmica “perniciosa”: Trump i l’assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021.


Metodologia i avaluació


Per cada bloc, es presentaran uns materials de lectura per a la reflexió i una o algunes activitats a realitzar per part de l’alumnat. L’avaluació es durà a terme a partir de la interiorització dels materials de reflexió i de la realització de les activitats proposades.