Passa al contingut principal

Aprendre amb tecnologia. Nous formatsSaps quines són les eines que més fan servir els teus estudiants? Formar a persones implica saber quines són les seves necessitats i també, identificar els canals a través dels quals es comuniquen i aprenen. Si com a docent no coneixes les eines que ells utilitzen per aprendre, és molt probable que no estiguis aprofitant tot el seu potencial i això repercuteix directament en l’aprenentatge del teu alumnat. Amb aquest curs, sabràs com es comuniquen, quines eines fan servir, com els agrada aprendre i, el més important, com fer servir les eines per treure’ls tot el potencial perquè ells aprenguin.

La principal finalitat d’aquest curs és la de fer servir les eines tecnològiques que tenim a l’abast per acompanyar i facilitar l’aprenentatge del nostre alumnat.

Professorat: Marta Ollé


Objectius

-Identificar les eines tecnològiques i els canals de comunicació que les persones joves fan servir per aprendre

-Utilitzar determinades eines tecnològiques per ensenyar-los a aprendre

-Plantejar una sessió formativa amb l’ús de les eines més apropiades segons la finalitat


Continguts

-La tecnologia en el context formatiu

-La responsabilitat en l’ús de les pantalles

-Eines per la gestió de l’aprenentatge

-Nous formats per ensenyar i per aprendre

-Disseny d’accions formatives on es faci ús d’eines tecnològiques que responguin a la finalitat de l’acció


Avaluació

Disseny d’una acció formativa que faci ús d’eines tecnològiques que responguin als objectius de l’acció formativa.


Al finalitzar el curs es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament


L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.