Els materials educatius, però també l’organització i la metodologia a l’aula, la relació entre iguals, al centre, el discurs institucional, la comunicació perpetuen els rols de gènere que moltes vegades són viscuts com amb malestars. L’elaboració de materials i la proposta de metodologies des de la perspectiva de gènere significa fer canvis transversals, que moltes vegades comencen des de l'univers d’allò quotidià. Cal un canvi metodològic que proposi un espai on la perspectiva de gènere tingui un pes nuclear. En aquest curs facilitarem estratègies i criteris per impulsar aquest canvi des de l’aula de manera que progressivament es puguin anar desdibuixant els lligams de gènere i d’aquesta manera crear espais més habitables i lliures. Caldrà analitzar, contrastar i proposar canvis que puguem dur a la nostra experiència educativa. Aquesta perspectiva proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint veritables agents de transformació. Un treball educatiu en aquest sentit tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

Professora: Anna Camps

Objectius
  • Comprendre els funcionament de les emocions i quina implicació tenen en la relació amb l’altre.
  • Introduir les característiques dels processos de dol en les persones.
  • Oferir eines al professorat per la gestió de les emocions.
  • Treballar les habilitats que tots tenim per acompanyar a l’altre en la relació.
  • Aprofundir en les pròpies emocions i en els dols viscuts. 

Continguts 
Bloc 1. Les emocions. 
Bloc 2. El dol. 
Bloc 3. Habilitats en l’acompanyament. 
Bloc 4. Abordatge de les emocions dins l’aula. 
Bloc 5. Les meves emocions i els meus dols.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020