La finalitat del curs és conèixer i poder analitzar les obres de la literatura universal facilita i amplia la comprensió del pensament humà i el desenvolupament històric. A més a més, és un element absolutament necessari per desenvolupar projectes educatius, formatius i culturals. La literatura és diàleg, creació, expressió, comunicació que obre totes les possibilitats d'apropament de la llengua, a la història, a la vida. Aquest curs, dissenyat per oferir formació als docents sobre l'enfoc didàctic del component cultural i el seu tractament dins l'aula, s'organitza a partir d'un nou apropament lúdic, actual i interactiu, on es treballa també l'expressió, l'argumentació, la creativitat a partir del treball amb obres literàries. Es treballarà tant amb clàssic de la literatura com amb alguns nous productes culturals de la societat actual que no solen aparèixer en els manuals ni les programacions d'estudi: booktubers, twitteratura, etc.

Professor: Javier Villatoro

Objectius 
  • Utilitzar la literatura com a motor d'aprenentatge. 
  • Fomentar la pràctica de la escriptura creativa per el desenvolupament de les competències.
  • Posar en marxa a l'aula nous apropaments a la lectoescriptura.

Continguts 
Bloc 1. L'argument com fonament pedagògic. 
Bloc 2. Introducció a la pràctica de la literatura a el aula 
Bloc 3. Funció didàctica dels personatges en l'obra literària 
Bloc 4. Segle XXI: nous gèneres

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020