Ir al contenido principal

“Profe, per a què em servirà això?” aquesta pregunta feta al llarg dels anys a les aules reflecteix la necessitat d’una educació científica propera i adaptada a les necessitats de l’alumnat Des de l’escola tenim el deure d’apropar la ciència a l’alumnat, però per a què? L’aprenentatge de les ciències experimentals no pot quedar només relegat a l’àmbit científic. Les ciències estan en la quotidianitat de les persones ja sigui en aspectes de salut o consum, entre d’altres. Estan presents en món laboral quan en una oferta de feina exigeixen competències relacionades amb l’ús de les noves tecnologies o en l’àmbit social perquè les persones puguin prendre decisions crítiques i participar en qüestions d’interès social relacionades amb les ciències i la tecnologia. Aquest curs pretén reflexionar al voltant del concepte d’alfabetització científica, l’ensenyament i aprenentatge de la ciències experimentals en nivells instrumentals i d’educació bàsica d’educació de persones adultes. Així com presentar propostes didàctiques transversals on l’eix vertebrador és la ciència adaptades a les característiques de l’alumnat.

Professora: Isabel Redaño, llicenciada en biologia per la Universitat Autonoma, màster en educació de persones adultes. Actualment és professora i coordina l'Escola popular d'educació continua Martinet Solidari al barri Besòs i el Maresme de la ciutat de Barcelona.

Objectius
  • Establir les bases per una ciència escolar propera, significativa i adaptada a les necessitats de l’alumnat.
  • Afavorir la conscienciar crítica dels educadors entorn la didàctica de les ciències. 
  • Facilitar propostes didàctiques globals i transversals amb una base de l’àmbit cientificotecnològic. 

Continguts 
Bloc 1. Alfabetització científica, educació per la ciutadania. 
Bloc 2. Com ensenyar i aprendre ciències experimentals en educació al llarg de la vida: el disseny de la unitat didàctica. 
Bloc 3. Diferents propostes didàctiques on l’eix vertebrador són les ciències experimentals.
Bloc 4. Recursos i eines didàctiques de l’àmbit de les ciències experimentals.

Entradas populares de este blog

Escola d'Estiu 2022