Aquests últims mesos s'ha posta de manifest la importància del coneixement docent en diferents entorns de treball digitals. Aquest curs pretén conèixer un gran ventall de possibilitat didàctiques a través de diferents aplicacions educatives. Aprofundint a la vegada en el contingut i coneixement de l'ensenyament de les competències tecnològiques (TIC).

Professor: José Antonio Pérez Martínez

Objectius 

 • Conèixer les possibilitats didàctiques d’algunes aplicacions educatives. 
 •  Presentar materials i estratègies pel treball didàctic del docent a l’aula. Implementar i fomentar l’ús d’aplicacions educatives a l’aula. 
 • Aprofundir en el coneixement dels continguts bàsic de l’ensenyament de les competències tecnològiques (TIC). 
 • Adquirir i compartir coneixements i estratègies docents per la formació en competències digitals avançades. 
 • Oferir recursos d’autoaprenentatge i de desenvolupaments de la competència docent. S’abordaran els continguts propis de les aplicacions emprades. 
 • Crear materials complementaris als manuals de curs. 
 • Elaborar continguts i recursos digitals dirigits tant a l’ensenyament en línia com a l’aula presencial. 
 • Utilitzar les eines d’autor per la creació de continguts interactius. 
 • Fer servir programes d’edició multimèdia. 


Continguts
 • Conèixer l’entorn de treball d’una sèrie d’aplicacions educatives:
 • Kahoot o Quizziz: eines per treballar les continguts curriculars per mitjà de qüestionaris fent servir la gamificació com eina potenciadora. 
 • Genially: eina per realitzar presentacions animades i interactives. 
 • EdPuzzle: eina per utilitzar vídeos on es poden intercalar qüestionaris i anotacions d’àudio per un millor aprenentatge del contingut que es vol treballar. 
 • MindMeister: eina per treballar mapes conceptuals que es poden presentar i compartir en el núvol. Qüestionari de Moodle: eina que serveix per crear diferents tipus de preguntes en un entorn virtual d’aprenentatge (EVA).
 • Saber utilitzar les aplicacions perque potenciïn el desenvolupament de les competències de l’alumnat.
 • Gestionar recursos didàctics per treballar continguts competencials tant a l'aula presencial com la virtual.
 • Saber configurar una tasca de cadascuna de les aplicacions emprades.
 • Gestionar els recursos característiques i específics de cada aplicació emparada al curs.
 • Treballar amb formularis, mapes conceptuals, qüestionaris, vídeo interactius, formularis i saber generar informes d’una base de dades.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020