Qualsevol docent té a l’abast tot un seguit de documents teòrics i normatius on es defineix de forma exhaustiva el concepte d’orientació; tot i això, a l’hora d’abordar l’orientació es parteix d’una idea d’orientar que no sempre és explícita, ni compartida per tot l’equip docent, ja que més aviat és el resultat de la suma de concepcions individuals, d’història i tradició de l’escola. L'aprenentatge continuat al llarg de la vida esdevé avui una condició clau per formar persones amb pensament crític i compromeses, amb més possibilitats d'inserció social i professional, en una societat canviant i en evolució constant. Per tant, el que sí que està clar que orientar implica un tot format per les actuacions d’acollida, acompanyament i orientació en la presa de decisions del nostre alumnat. El curs s’organitza en tres grans blocs tenint en compte aquestes premisses esmentades. Per començar, em sembla important aclarir el terme d’orientació per tal de deixar clar de què estem parlant en cada moment, i més tenint en compte que no existeix la figura de l’orientador educatiu en els centres de formació de persones adultes, i que, per tant, és una tasca que la d’assumir el tutor i també tot l’equip docent. Seguirà amb la presentació de recursos per tal de treballar tant el pla d’acollida com els processos d’acompanyament i orientació en la presa de decisions, aquest últim incloent-lo dins del currículum d’adults, concretament en el del GES. És un curs més pràctic que teòric, fruit, per una banda de l’experiència com a mestra en centres d’adults, i, per altra, de la formació com a orientadora educativa i, actualment, experimentant aquesta especialitat en un centre de formació de persones adultes.

Professora: Anna Soldevila

Objectius 
  • Aprofundir i reflexionar sobre el concepte d’orientació educativa. 
  • Concretar l’orientació educativa en la formació de persones adultes. 
  • Proporcionar recursos pràctics per treballar el pla d’acollida i acompanyament tant a nivell individual com grupal.
  • Treballar el procés d’orientació acadèmica i professional a partir del currículum GES d’adults.

Continguts 

Bloc1. L’orientació educativa. 
  • Definició i models 
  • L’orientació educativa en formació de persones adultes 
Bloc 2. El pla d’acollida i acompanyament. Alguns recursos pràctics. 
Bloc 3. Procés d’orientació acadèmica i professional: com treballar-lo dins del currículum d’adults.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020