V19.05 Educació comunitària en l'aprenentatge de persones adultes: entorn i societat


Professora: Isa Redaño

L'educació a la vida adulta pot esdevenir una eina de doni suport als canvis de la societat i permeti a les persones donar resposta als desafiament a les que han de fer front.


Cada moment social té els seus reptes però l'educació pot ajudar a desenvolupar estratègies bàsiques que permetin la participació social, l'atenció a aspectes bàsics de salut personal i comunitària, adaptar-se a situacions traumàtiques o que demanin canvis important, preparar-se pels reptes professionals, etc.


L'entorn proper a les persones és el lloc idoni per desenvolupar aquestes estratègies bàsiques de manera global i propera als problemes.

OBJECTIUS

- Estudiar les estratègies i tècniques que en permetin adaptar l'acció educativa  a les característiques dels alumnes.
- Analitzar els requisit necessaris per fer un treball educatiu obert a l'entorn.
- Aportar recursos pràctics per al amb col·lectius amb necessitats educatives específiques - Treballar des de l'educació per una societat inclusiva i cohesionada


CONTINGUTS


Tema 1. Característiques de l'entorn que afavoreixen l'acció educativa
Tema 2. Estratègies i recursos per a una educació inclusiva
Tema 3. Experiències amb diversos col·lectius
Tema 4. Elements de treball d'educació comunitària al servei de l'educació de persones adultes.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020