L'aprenentatge és fruit de la interrelació entre les aptituds, els interessos i el món que ens envolta. La persona que aprèn construeix les seves pròpies estructures mentals en funció de les seves necessitats, motivacions i vivències. En la línia de Maturana aprendre implica transformar-se en coherència amb l'emoció. Resulta un procés d'interaccions recurrents entre la persona i el seu entorn. El teatre en l'àmbit educatiu és un treball d'exploració de la realitat on l'alumnat pot experimentar vivències i rols que no havia pensat ni sentit mai abans. A més, després d'experimentar pràctiques educatives relacionades amb el teatre, l'alumnat mostra una major cohesió. Si es tracta de preparar una peça teatral, per exemple, els valors que afloren beneficien a tot el col·lectiu i faciliten la relació entre docents i alumnat, entre l'alumnat mateix, i entre les famílies implicades i el centre. El treball en equip de l'alumnat pot ser motivador i estimulant si es crea una situació idònia per a la interacció social. En aquesta línia el teatre en l'Educació pot manifestar-se com una eina educativa per a la formació i el desenvolupament personal i social de la comunitat. Amb aquesta formació es pretenen d'una banda uns objectius generals per a tota la comunitat i, per una altra, uns objectius específics: 

Professores: Montse González Parera i Laura Calçada Barres.

Objectius 

  • Desenvolupar una actitud cap a l'art com una forma d'expressió (llenguatge) i no solament com la creació d'un producte. 
  • Familiaritzar-se amb l'expressió lliure i la creació teatral com a estratègia disponible per al treball de totes les competències. 
  • Estimular en la teoria i en la pràctica una disposició creativa per a sentipensar l'educació. 
  • Buscar, inventar, dialogar i crear a partir de l'assimilació real del binomi teatre i educació. 
  • Conèixer els beneficis d’una pràctica educativa creativa per a potenciar un aprenentatge significatiu, integrat i holístic. 

Continguts 

Bloc 1. Didàctica líquida amb les arts. 
Bloc 2. Beneficis pel professorat. 
Bloc 3. Beneficis per l'alumnat adult. 
Bloc 4. Beneficis didàctics. 
Bloc 5. Entrenament teatral per al professorat i petita performance.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020