Passa al contingut principal

La cocreació com a recurs per potenciar la creativitat i el treball en equipLa creativitat possibilita convertir als col·lectius (infants o adults) en creadors/es de cultura i agents de canvi. Les persones creatives saben adaptar-se als canvis constants d’un món que cada vegada avança més ràpid. Per desmitificar la creativitat, aquesta s’ha de treballar, pautar i estructurar.La cooperació és un segon ingredient rellevant en la construcció de la societat del futur.

Participar i interactuar en un grup amb respecte, ajuda mútua i interdependència és la garantia d’una creació conjunta que enriqueix el resultat. La cocreació ens permet crear el coneixement  col·lectivament, amb la generació d’idees i d’una pràctica artística col·lectives que contribueixen a que els talents de tots els membres es sumin i es retroalimentin.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2022, també per correu electrònic a escoles, entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

 

Objectius  

1.Potenciar el treball en equip i la creació de coneixement cooperativament
2.Conèixer diferents metodologies que fomenten la creativitat i la imaginació dins del procés d’aprenentatge
3.Generar un aprenentatge estimulant a través de metodologies que s’apliquen durant el procés i mitjançant un treball real i transformador
4.Experimentar el procés de creació d’un àlbum tot passant de lectors a creadors d’imatges
5.Visualitzar el potencial de l’àlbum il·lustrat com a eina per treballar missatges i valors

 

Continguts  

Bloc 1. La creativitat i la metacreativitat. Reaprendre la intel·ligència creativa. Diferents mètodes per potenciar la creativitat:
• La integració artística
• El pensament visual
• Les intel·ligències múltiples
• Tastets de creativitat i tallers sensorials

Bloc 2. La cocreació. Definició i context. Exemples aplicables a l’aula

Bloc 3. L’àlbum il·lustrat com a eina que desenvolupa el coneixement crític i la creativitat. Breu context històric i actual. Explicació breu de les parts que configuren l’àlbum
il·lustrat

Bloc 4. Elaboració d’un àlbum il·lustrat en grup
• Inventar una història. Mètodes que reforcen la imaginació
• Producció de les il·lustracions. Distribució de tasques i treball conjunt
• Anàlisi del procés i resultat. Reflexions i conclusions de l’aprenentatge


 Avaluació

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i les
aportacions fetes a les diferents sessions.
A més a més, també es valorarà l'entrega d'un treball amb les reflexions i conclusions dels debats.
Al finalitzar el seminari es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament.

Al finalitzar el seminari es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament.

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.