Com ens pot ajudar la música a la nostra pràctica docent? Com podem incloure dins el nostre dia a dia pràctiques que ajudin a la dinàmica de la nostra classe?


La pràctica artística ens permet crear vincles únics amb els altres i és una forma de comunicar-se, de conèixer-se a un mateix i d’expressar-se. Diverses autores i autors al llarg de la història han destacat els beneficis i la utilitat de fer música, ja que ajuda al desenvolupament intelectual, moral i estètic de les persones tant individual com socialment. La pràctica musical és una eina educativa excel·lent per treballar la formació en valors i posseeix un gran poder sobre l’ésser humà ja que és una de les arts més socials.


“No sóc músic, com podré aplicar aquests recursos a la meva classe?” 


No cal ser músic ni tocar cap instrument per fer el curs, només necessitem curiositat, la ment oberta i motivació per incorporar noves dinàmiques a l’aula que des de l’òptica musical ens poden ajudar a treballar diverses competències transversals.

Professora: Aràdia Sànchez de la Blanca Mosquera, formadora del professorat en l’àmbit de la didàctica en l’educació musical. Col·laboradora del departament de pedagogia de l’Escola Superior de Música de Catalunya i professora de les Escoles Municipals de Música de Mataró i El Masnou.

Objectius:

  • Conèixer els beneficis de les pràctiques artístiques a l’aula

  • Desenvolupar una actitud positiva i oberta cap a la música

  • Jugar i conèixer recursos musicals concrets per establir hàbits d’escolta i respecte a l’aula

  • Experimentar i aprendre a crear activitats musicals a l’aula que fomentin i ajudin al treball d’altres disciplines

Continguts:

Bloc 1. El paper de les arts en l’educació
Bloc 2. La música com a eina per desenvolupar l’expressivitat, la creativitat i el treball en equip
Bloc 3. La música i el desenvolupament del llenguatge
Bloc 4. Recursos didàctics
Bloc 5. Propostes musicals pel treball d’altres competències