V19.07 Com orientar a les persones amb dificultats d'aprenentatge

Professora: Isabel Sánchez

Les persones som diverses i en funció dels itineraris vitals i acadèmics que hem seguit tenim diferents estils d’aprenentatge en l’edat adulta. 

Aquest curs pretén aportar coneixements específics sobre les possibilitats i dificultats d'aprenentatge de les persones joves i adultes que participen de les accions formatives.

Quins són els factors (culturals, cognitius, socials, emocionals...) que condicionen l'aprenentatge i com podem contribuir des de la formació al llarg de la vida al progrés personal, professional i social.

OBJECTIUS

  • Comprendre les possibilitats i les barreres d’aprenentatge de les persones joves i adultes.
  • Considerar els diferents factors que condicionen l’aprenentatge.
  • Conèixer estratègies i recursos per respondre de manera inclusiva davant els diferents estils d’aprenentatge i promoure l’aprenentatge autònom.
CONTINGUTS

  • Les possibilitats i barreres d'aprenentatge de les persones joves i adultes.
  • Factors que condicionen l’aprenentatge.
  • Estratègies, fonts i recursos per avaluar i atendre les dificultats d’aprenentatge

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020