Passa al contingut principal

Construció de materials didàctics i eines de fabricació digital a l'ensenyament de les matemàtiques

 Amb l'arribada de la digitalització també ha proliferat les eines de fabricació digital.

En aquest curs coneixerem les diverses eines i tecnologies que existeixen i com es poden introduir a l'aula. Aquestes eines han pogut proliferar tan ràpidament gràcies a la filosofia de codi obert que ens acompanyarà al llarg del curs.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2022, també per correu electrònic a escoles, entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb qui habitualment col·laborem.


Objectius

-Posar les bases per poder començar a idear nous projectes que involucrin la fabricació digital.

-Conèixer i entendre els canvis socials que implica un món amb fabricació digital.

-Aconseguir entendre i utilitzar la fabricació digital com un recurs d’aprenentatge.


Continguts

1/ Bases tecnològiques i conceptuals per la fabricació digital.

2/ Estudi de recursos i experiències de projectes de fabricació digital

3/Disseny de prototips i la seva aplicació a l’aula

4/ Us de la impressió digital

5/ Digitalització d’objectes físics.

6/ Transformació de models digitals.

7/ Elaboració de prototips i impressió 3D.


Avaluació

Es realitzarà una avaluació contínua al llarg del curs i es prestarà especial atenció al seguiment dels objectius assolits en els diferents temes. Per realitzar l'avaluació es tindrà en compte la reflexió aportada en els fòrums, la realització de les tasques del curs així com l'autoavaluació de cada tema.


En finalitzar el seminari es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament.


L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.


Omplir el qüestionari de satisfacció.