Passa al contingut principal

Creació de material didàctic amb aplicacions TICAquests últims anys s'ha posta de manifest la importància del coneixement docent en diferents entorns de treball digitals.
Aquest curs pretén conèixer un gran ventall de possibilitat didàctiques a través de diferents aplicacions educatives. Aprofundint a la vegada en el contingut i coneixement de l'ensenyament de les competències tecnològiques (TIC).

Què trobareu en el curs?

- Fòrum d'avisos: avisos del professorat amb informació important i útil en cada moment del curs.

- Fòrum Tens algun dubte? Vols compartir els teus coneixements?: lloc on plantejar a tot el grup els dubtes que tingueu i compartir-ne les respostes.

- Materials d'estudi: documents i enllaços a pàgines web.

- Activitat d’aprenentatge: són tasques guiades per adquirir els coneixements presentats en els materials d’estudi.

- Activitats d'avaluació contínua: són tasques relacionades amb allò que s’està treballant i que haureu de lliurar dins els terminis determinats. Se us demanarà que elaboreu algun exercici amb l’aplicació que es treballi en cada moment i que el pengeu en l'activitat.


Objectius

Conèixer les possibilitats didàctiques d’algunes aplicacions educatives.
Presentar materials i estratègies pel treball didàctic del docent a l’aula.
Implementar i fomentar l'ús d’aplicacions educatives a l’aula.
Aprofundir en el coneixement dels continguts bàsic de l’ensenyament de les competències tecnològiques (TIC).
Adquirir i compartir coneixements i estratègies docents per la formació en competències digitals avançades.
Oferir recursos d’autoaprenentatge i de desenvolupaments de la competència docent.
S’abordaran els continguts propis de les aplicacions emprades.
Crear materials complementaris als manuals de curs.
Elaborar continguts i recursos digitals dirigits tant a l’ensenyament en línia com a l’aula presencial.
Utilitzar les eines d’autor per la creació de continguts interactius.
Fer servir programes d’edició multimèdia.


Continguts

Conèixer l'entorn de treball d’una sèrie d’aplicacions i/o plataformes educatives.

- Kahoot i Quizziz: eines per treballar els continguts curriculars per mitjà de qüestionaris fent servir la gamificació com eina potenciadora.
- EdPuzzle: eina per utilitzar vídeos on es poden intercalar qüestionaris i anotacions d'àudio per un millor aprenentatge del contingut que es vol treballar.
- Genially: eina per realitzar presentacions animades i interactives.

Utilitzar aplicacions TIC per potenciar el desenvolupament de les competències de l’alumnat.

Saber configurar una tasca en un entorn de cadascuna de les aplicacions emprades.

Gestionar recursos didàctics per treballar continguts competencials tant a l'aula presencial com la virtual.


Avaluació

El curs està format per tres mòduls i un formulari anònim per saber el grau de satisfacció del curs:

Mòdul 1: 
-Ús d’aplicacions en línia per a realitzar  qüestionaris interactius mitjançant la gamificació: Kahoot i Quizizz.
-Creació d’una activitat pràctica de cadascuna de les dues aplicacions (plataformes).

Mòdul 2: 
-Ús d’una de les plicacions en línia més utilitzades per a realitzar  videotutorials interactius: EdPuzzle.
-Creació d’una activitat pràctica en l’aplicació (plataforma).

Mòdul 3: 
-Ús d’una de les aplicacions en línia més utilitzades per realitzar presentacions animades  i interactives: Genially.
-Creació d’una activitat pràctica en l’aplicació (plataforma).

Al finalitzar el seminari es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament.

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.