Passa al contingut principal

Discursos d'odi a l'aula: Context i eines pedagògiques


L'educació a la vida adulta pot esdevenir una eina de doni suport als canvis de la societat i permetin a les persones donar resposta als desafiaments a les que han de fer front.

Cada moment social té els seus reptes i actualment l’ascens de discursos d’odi emparats per formacions polítiques d’extrema dreta repercuteix de forma diària als nostres centres educatius. De forma explícita o implícita, a diari veiem com els discursos de l’alumnat prenen en nodreixen de rumors, estigmatitzacions o intolerància cap a certs col·lectius, moltes vegades vulnerables.

Sense voler ser una esmena a la totalitat de les pràctiques educatives tradicionals en favor de la tolerància, aquest curs vol actualitzar conceptualment certs aspectes de les mateixes, mirant d’adaptar-les al context actual, tot donant eines als docents per tal de poder afinar les respostes a discursos cada vegada més simples però més captivadors per part del nostre alumnat.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2023, també per correu electrònic a escoles, entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

Professorat: Sergi Amat

Objectius  

1. Estudiar les estratègies i tècniques que ens permetin identificar i treballar aquells discursos que poden derivar en estigmatització i exclusió social especialment de col·lectius vulnerables.

2. Analitzar el context que possibilita el creixement de discursos d’odi a la societat actual.

3. Aportar recursos pràctics que ens permetin treballar aquest situacions a l’aula.

4. Adquirir coneixements teòrics i pràctics per tal d’analitzar de forma crítica noves situacions socials i educatives que repercuteixin al centre educatiu.


Continguts  

UNITAT 1: Introducció conceptual

A la primera unitat del curs farem una introducció inicial a aquelles qüestions que determinen i delimiten el creixement dels discursos d’odi i les opcions polítiques antidemocràtiques a la societat actual.

UNITAT 2: Estratègies i eines antirumors 

UNITAT 3: Dinàmiques d’estigmatització i exclusió

UNITAT 4: Anàlisis de casos

UNITAT 5: Caixa d’eines en favor del respecte i la tolerància 


Avaluació

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i les aportacions fetes als diferents blocs. Es tindran en compte la participació i la reflexió personal.

L’avaluació dels coneixements serà de caire qualitatiu a partir de la resolució de casos i situacions específiques plantejades a l’aula.

Dins de la Unitat 5 es proposarà la realització d’una unitat didàctica amb els coneixement adquirits durant el curs a partir de la qual s’avaluarà l’assoliment dels objectius.

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.