Passa al contingut principal

Drogues: una caixa d'eines per prevenir i repararEl tractament habitual que es fa del tema de les drogues des de molts entorns professionals es fonamenta sovint en la moral i en pressupòsits que poc tenen amb la realitat.
D’altra banda la informació que es troba al carrer i a la festa sobre les drogues tenen un halo de prestigi i fama que tampoc ajuda.
En aquesta formació es tractarà de la intervenció educativa del tema de les drogues des d’un model que empra informació rigorosa i cerca la pròpia responsabilitat un cop decidit el què i el com.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2022, també per correu electrònic a escoles, entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.


Objectius

1- Reflexionar sobre el model que amaguen les diferents actuacions pel que fa a les drogues.
2- Diferenciar les diferents substàncies en funció de les seves característiques, les pautes d’ús més freqüents i les problemàtiques associades.
3- Situar els consums de drogues en funció dels seus contextos, siguin aquests lligats al treball o l’estudi, o el lleure.


Continguts

Bloc 1. Models d’intervenció sobre drogues: del digues no a l’educació en el consum.
Bloc 2. Educació en l’ús de les drogues.
Bloc 3. Usos de diferents drogues i conductes problemàtiques associades.
Bloc 4. Intervenció amb diferents poblacions de les escoles de persones adultes: joves a qui agrada la golferia, gent gran amb usos diaris de drogues, m/pares preocupats pel consum d’altres.


Avaluació

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà  a través del seguiment de la participació i les aportacions fetes a les diferents sessions.
L’avaluació dels coneixements serà de caire qualitatiu a partir de la resolució dels estudis de cas i situacions específiques plantejades a l’aula.
Al finalitzar el seminari es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament.

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.