Ir al contenido principal

 


El curs se centra en l’exposició, l’anàlisi i la creació de propostes formatives per a l’ensenyament de la llengua i la literatura per tal de pensar com podem potenciar la nostra efectivitat com a ensenyants en diversos entorns educatius. Partirem de l’enfocament comunicatiu de la llengua i observarem diverses maneres d’enriquir les produccions dels nostres alumnes per tal de fer-les més eficients i adequades. El nostre enfocament didàctic no parteix de la negació de cap manera de fer existent sinó del qüestionament crític de les possibilitats de millora en entorns reals amb particularitats específiques de tota mena. El formador mostrarà algunes de les seves activitats, les fonamentarà seguint els paràmetres de la didàctica de la llengua i de la literatura i plantejarà situacions d’aprenentatge per als participants del curs. 

Professor: Joan Marc Ramos Sabaté 

 

Objectius

  • Conèixer diferents experiències didàctiques de l'aprenentatge del català 
  • Practicar i profunditzar en l'us d'eines telemàtiques per l'auto aprenentatge i per l'us didàctic a l'aula. 
  • Impulsar uns processos d'ensenyament-aprenentatge que dinamitzin la comunicació una eficaç a l'aula i en altres contextos dels estudiants. 
  • Conèixer instruments per fer les classes de català més dinàmiques i agradables perquè els alumnes puguin utilitzar les competències lingüístiques en la vida quotidiana. 

Continguts

  1. Tècniques d'ensenyament, recursos e idees per la docència com ara el rol del professor i l'estudiant, l'organització de la seqüència didàctica i pràctiques innovadores. 
  2. Aplicació d'eines com ara el Facebook, l'Skype, el Google Docs i el Moodle per a l'ensenyament. 
  3. Presentació de material didàctics innovadors Estudi de estratègies per la correcció dels errors.

Entradas populares de este blog

Escola d'Estiu 2022