Ir al contenido principal

 


El darrer any s'ha posta de manifest la importància del coneixement docent en diferents entorns de treball digitals. Aquest curs pretén conèixer un gran ventall de possibilitat didàctiques a través de diferents aplicacions educatives. Aprofundint a la vegada en el contingut i coneixement de l'ensenyament de les competències tecnològiques (TIC).

Professor: José Antonio Pérez Martínez

Objectius 
 • Conèixer les possibilitats didàctiques d’algunes aplicacions educatives.
 • Presentar materials i estratègies  pel treball didàctic del docent a l’aula.
 • Implementar i fomentar l’ús d’aplicacions educatives a l’aula.
 • Aprofundir en el coneixement dels continguts bàsic de l’ensenyament de les competències tecnològiques (TIC).
 • Adquirir i compartir coneixements i estratègies docents per la formació  en competències digitals avançades.
 • Oferir recursos d’autoaprenentatge i de desenvolupaments de la competència docent.
 • S’abordaran els continguts propis de les aplicacions emprades.
 • Crear materials complementaris als manuals de curs.
 • Elaborar continguts i recursos digitals dirigits tant a l’ensenyament en línia com a l’aula presencial.
 • Utilitzar les eines d’autor per la creació de continguts interactius.
 • Fer servir programes d’edició multimèdia.

  Continguts
  • Conèixer l’entorn de treball d’una sèrie d’aplicacions i/o plataformes educatives.
   • Kahoot i Quizziz: eines per treballar els continguts curriculars per mitjà de qüestionaris fent servir la  gamificació com eina potenciadora.
   • EdPuzzle: eina per utilitzar vídeos on es poden intercalar  qüestionaris i anotacions d’àudio per un millor aprenentatge del contingut que es vol treballar.
   • Genially: eina per realitzar presentacions animades i interactives.
  • Utilitzar aplicacions TIC per potenciar el desenvolupament de les competències de l’alumnat.
  • Saber configurar una tasca en un entorn de cadascuna de les aplicacions emprades.
  • Gestionar recursos didàctics per treballar continguts competencials tant a l'aula presencial com la virtual.


  Entradas populares de este blog

  Escola d'Estiu 2022