Passa al contingut principal

Drogues, una caixa d'eines per prevenir i reparar

 


El tractament habitual que es fa del tema de les drogues des de molts entorns professionals es fonamenta sovint en la moral i en pressupòsits que poc tenen amb la realitat. D’altra banda la informació que es troba al carrer i a la festa sobre les drogues tenen un halo de prestigi i fama que tampoc ajuda. En aquesta formació es tractarà de la intervenció educativa del tema de les drogues des d’un model que empra informació rigorosa i cerca la pròpia responsabilitat un cop decidit el què i el com. 

 

Professor: Carles Sedó

 

Objectius Reflexionar sobre el model que amaguen les diferents actuacions pel que fa a les drogues. Diferenciar les diferents substàncies en funció de les seves característiques, les pautes d’ús més freqüents i les problemàtiques associades. Situar els consums de drogues en funció dels seus contextos, siguin aquests lligats al treball o l’estudi, o el lleure. 

 

Continguts Models d’intervenció sobre drogues: del digues no a l’educació en el consum. Educació en l’ús de les drogues. Usos de diferents drogues i conductes problemàtiques associades. Intervenció amb diferents poblacions de les escoles de persones adultes: joves a qui agrada la golferia, gent gran amb usos diaris de drogues, m/pares preocupats pel consum d’altres.