Passa al contingut principal

Unitats didàctiques en entorns amb mobilitat de l'alumnatAlgunes pràctiques educatives amb joves i adults es realitzen en contextos que imposen una gran mobilitat de l’alumnat. Per les persones que estudien a l’entorn penitenciari, les que tenen dificultats d'assistència per raons sòcio-sanitàries o les que es troben en contextos o situacions d’emergència social els estudis inicien i interrompen els estudis , de forma fortuïta es dona un procés discontinu al que cal adaptar-se.

Aquest curs pretén estudiar aquestes situacions i oferir recursos per l’elaboració de programes individuals, treball amb el bagatges previs, l’avaluació de competències, impuls de possibilitats que es donen en cada col•lectiu, el desenvolupament de metodologies de treball específiques i la presentació d’experiències.

En aquest curs, es pretén treballar sobre la diversitat que suposen aquestes situacions per tal de donar oportunitats a les persones que volen desenvolupar processos educatius. Des del curs es farà un apropament a diferents experiències, aportar materials per donar resposta a les necessitats educatives que presenten aquests estudiants.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2022, també per correu electrònic a escoles, entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

Professorat: Jessica Cabezas


Objectius  

1.- Compartir i reflexionar sobre l'atenció a la diversitat que fem a les nostres aules i cóm donem resposta a les necessitats dels alumnes.
2.-. Identificar els elements claus que defineixen els entorns d’aprenentatge en situacions d’assistència discontínua
3.- Valorar i analitzar les diferents tipologies d'alumnat.
4.- Analitzar diferents casos per poder trobar respostes adients i eines a l'hora de treballar amb ells a l'aula.
5.- Proporcionar al professorat eines de caràcter teòrico-pràctic que permetin fer front a les dificultats i desafiaments que es presenten.
6. Augmentar habilitats personals desenvolupant models flexibles i creatius


Continguts  

Definició d’eines i estratègies per tal la creació d’entorn d’aprenentatge
• La orientació i la tutoria com a eina d’adaptació als processo personals i grupals
• Elaboració de plans individuals
• Planificació d’activitats complementàries d'aquelles situacions que sorgeixin de la dinàmica de treball.
• Experiències en contextos de assistència discontínua


Avaluació

L'avaluació del  es realitzarà a partir del seguiment de la participació i les aportacions fetes a les diferents sessions. Y també es valorarà un portafoli lliurat per l'estudiant amb les reflexions i conclusions del curs.

Al finalitzar el curs es farà una enquesta de valoració de la metodologia i de l'aprofitament.

L’alumnat haurà de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques corresponents.