Passa al contingut principal

Com llegir els esdeveniments socials i econòmicsEl principal objectiu del curs és el d’oferir una introducció a la perspectiva sociològica com una eina tècnica, per a la reflexió social en sentit ampli, i també com un instrument d’índole cívica i orientat, per tant, a la crítica constructiva i a la transformació.

La sociologia és una disciplina que intersecta amb moltes altres àrees de coneixement, com ara la història, la política, l’antropologia, la psicologia i d’altres. La intenció del curs és la d’oferir un cert utillatge

conceptual orientat a la reflexió com a l’organització de la recerca, en una perspectiva que ha de ser adaptada als interessos particulars de l’alumnat, terreny en el qual pot resultar tan útil la mirada sociològica, per la seva capacitat integradora.

Amb aquestes finalitats s’oferirà un repàs de certs conceptes bàsics de la disciplina i les principals perspectives dins d’ella. També s’animarà la reflexió sobre el sorgiment de la modernitat, el capitalisme i la pròpia sociologia a occident, amb l’objectiu de discutir sobre la forma que prenen les societats occidentals actuals. Finalment es pretén discutir problemàtiques socials que puguin interessar l’alumnat i la seva recerca sociològica.

Objectius  

- Apropar als educadors i educadores una introducció a la perspectiva sociològica com una eina tècnica, per a la reflexió social i la crítica constructiva.

- Subministrar idees per poder tractar aquestes problemàtiques a les aules o als diferents espais on se situï la seva intervenció com a agents socials.


Continguts  

1) Conceptes bàsics i principals perspectives de la sociologia:
Conceptes bàsics: Individu i estructura social, concepte de societat i quatre estructures bàsiques, la socialització, institucionalització i estratificació...
Perspectives sociològiques: Els precursors: Comte, Marx, Durkheim, Weber. Principals perspectives: marxisme, funcionalisme, individualisme metodològic...

2) El camí cap a la modernitat:
La formació de la política a l’Atenes clàssica.
El sorgiment del capitalisme a Anglaterra i la destrucció del món medieval.
L’aparició de la sociologia a la societat moderna.
Les societats avançades occidentals

3) El paper de la sociologia a l’actualitat.
La globalització sota el neoliberalisme
La modernitat madura: Problemàtiques socials
Canvi social, acció col·lectiva i perspectives de transformació.


Avaluació

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i les aportacions fetes als diferents blocs temàtics. Es tindran en compte la participació i la reflexió personal. 

Els alumnes hauran de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques que es corresponguin al curs.