Passa al contingut principal

Estabilitat emocional i acció educativa


 
Aquest curs vol ser un espai de reflexió i aprofundiment en el món de les emocions i els sentiments. Serà útil en la tasca docent i profitós a nivell personal. D'especial interès per a professionals que desitgin realitzar intervencions d’educació emocional.

La riquesa de les nostres emocions i sentiments ens ajuda en la vida i ens permet gaudir-la, però, alhora, pot ser font de confusió personal i de conflictes interpersonals. Comprendre aquest món afectiu i saber 'gestionar-lo' facilita l'equilibri personal i relacional.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2022, també per correu electrònic a escoles entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els quals habitualment col·laborem.


Objectius

- Reflexionar sobre els components de les emocions per tal d’entendre-les i d'entendre’ns millor.

- Ampliar la consciència i comprensió de les emocions pròpies i alienes.

- Aprofundir en la relació bidireccional entre emocions i pensaments.

- Aprendre estratègies per a la gestió emocional en la vida personal i interpersonal.


Continguts

1. Breu introducció de la situació viscuda i actual

1.1. Experiències socials i sensorials


2. L’Escola: Agent Socialitzador i de Desenvolupament Personal


3. L’Impacte de la Pandèmia en la Salut Mental


4. La gestió emocional, l’estrès i l’ansietat a les aules

4.1 Taller sobre gestió de la incertesa

4.2 Taller sobre millora de la convivència a l’aula


5. La gestió emocional en el professorat

5.1. Taller sobre com tractar la gestió de les emocions a l’aula

5.2 Taller “cuidem-nos, cuideu-vos”


Avaluació

S'avaluarà l'exposició de conceptes bàsics, debat de situacions, petits exercicis individuals, propostes participatives en grup i dossier d'apunts. Tot orientat bàsicament a la seva utilitat pràctica tant des de la perspectiva docent com per a la pròpia vida personal.

L'alumnat haurà de participar en el 80% de les classes i les activitats del curs així com lliurar la proposta final de curs que es demanarà amb antelació.