Com fer podcasts i vídeos interactius a l’aula 


Curs organitzat per l’associació de Telemàtica Educativa

Per la seva transversalitat temàtica, el llenguatge audiovisual comparteix més camps que cap altra matèria en les competències bàsiques. L’audiovisual, en sí mateix, no té una finalitat didàctica, excepte quan és fet amb aquesta idea. És la voluntat del docent que pot convertir-lo en material didàctic, com una metàfora de valors socials i emocionals. Aquest és un programa senzill i útil per a ficar-se en el relat radiofònic i visual, conèixer eines, fomentar l’anàlisi de valors, emocionar-se amb les històries, aprofitar-lo com a material de suport i adquirir capacitat de crítica sense por d’allò: ” es que jo no hi entenc!”. I a més a més, a cada capítol es practica l’exercici amb una eina web, totes útils, gratis i fàcils. Per a fomentar el pensament crític, el curs bascula entre la cultura lúdica i el vessant pedagògic. Aporta estratègies comunicatives per a desenvolupar competències de lingüística i audiovisual, així com artístiques i culturals.

Objectius generals

  • Interpretar el pas d’element material (sonor i visual) a element dramàtic (capa d’emocionar). 
  • Conèixer eines digitals per a practicar, comunicar-se i compartir.. 
  • Habituar-se a observar des d’un punt de vista crític. 

Estructura i funcionament 

El programa: 
Les activitats de cada capítol es presentaran amb una eina audiovisual diferent, interactuant i compartint en grup.
  • Podcsting: Crear un arxiu de la xarxa i optar per un tema
  • Audioblog: Fer el propi podcast
  • Vídeos: Interactuar en vídeos de YouTube posant anotacions o preguntes. 
  • VídeotTuber: Gravar una opinió i compartir-la.
  • Compartir amb el grup. 

Requisits 
Internet hauria de tenir una certa velocitat, sabent, almenys, que si no, ens pot fer perdre la paciència.