Passa al contingut principal

Aprenentatge de llengües: la narrativa com a estratègia per l'elaboració d'activitats transversals


Un dels reptes més grans i, alhora, de les més riques experiències pedagògiques, és la creació d'activitats transversals, capaces d'aglutinar els continguts de diverses matèries en un mateix projecte didàctic. Els processos basats en processos narratius (i, en especial, la narrativa transmèdia) són una excel·lent estratègia per a la col·laboració entre departaments que involucri professors i estudiants al voltant d'un projecte comú.

La difusió del curs es realitza a través de la pàgina web de l’Escola d’Estiu de l’educació de persones adultes 2022, també per correu electrònic a escoles, entitats i persones interessades i per informació directa a persones i centres amb els que habitualment col·laborem.

Professorat: Javier Villatoro


Objectius  

1. Situar les activitats transversals com un recurs metodològic per l'aprenentatge de llengües.

2. Comprendre les aportacions que la narrativa transmèdia pot aportat a la didàctica de les llengües

3.Oferir recursos per enriquir el projecte didàctic

 
Continguts  

Bases per a la creació i el desenvolupament de les activitats transversals

Relacions amb el projecte didàctic.
anàlisi de les dinàmiques basades en processos narratius (i, en especial, la narrativa transmèdia)

Recursos pel desenvolupament de estratègies per a la col·laboració entre departaments que involucri professors i estudiants al voltant d'un projecte comú.

 
Avaluació

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i les aportacions fetes als diferents blocs temàtics. Es tindran en compte la participació i la reflexió personal.

Els alumnes hauran de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques que es corresponguin al curs.