Passa al contingut principal

L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura a l'edat adulta
L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura dels joves i els adults pot sembla que és una assignatura superada a la nostra societat. Les dades estadístiques i la realitat a barris i pobles de Catalunya ens mostres que moltes persones adultes tenen dificultats per llegir i escriure.

En aquest curs farem una aproximació a aquesta realitat i proposarem metodologies de treball.

Professorat: Angel Marzo- Rodrigo Cid


Objectius  

1. Estudia el procés evolutiu de l'aprenentatge de la lecto escriptura per a joves i adults
2. Identificar les dificultats bàsiques dels joves i adults illetrats i proposar estratègies de treball
3. Presentar recursos didàctics i experiències
4. Conèixer i compartir recursos i estratègies per a l’alfabetització de persones adultes en un llengua estrangera diferent a la materna.
5. Compartir les dificultats –i les possibles maneres de superar-les– que tenim en l'alfabetització dels nous i les noves ciutadanes.

 
Continguts  

- Tema 1. L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura dels joves i els adults: coneixements previs, posicionament davant dels aprenentatges i dinàmiques d'aprenentatges a l'aula i de aplicació a la seva vida quotidiana.

- Tema 2: Dificultats en l'aprenentatge i estratègies didàctiques per superar-les. Com adaptar-se als ritmes d'aprenentatge. Estudi dels significat i el sentir de la lectura i l'escriptura per als joves i adults.

- Tema 3: Recursos didàctics i experiències. Com estimular la producció de textos escrits i la interpretació del elements que tenen al seu entorn.


Avaluació

L'avaluació de l'aprofitament del curs es realitzarà a través del seguiment de la participació i les aportacions fetes als diferents blocs temàtics. Es tindran en compte la participació i la reflexió personal.

Els alumnes hauran de participar en el 80% de les activitats del curs i lliurar les tasques que es corresponguin al curs.