Ir al contenido principal

 


L'educació a la vida adulta pot esdevenir una eina de doni suport als canvis de la societat i permeti a les persones donar resposta als desafiament a les que han de fer front. Cada moment social té els seus reptes però l'educació pot ajudar a desenvolupar estratègies bàsiques que permetin la participació social, l'atenció a aspectes bàsics de salut personal i comunitària, adaptar-se a situacions traumàtiques o que demanin canvis important, preparar-se pels reptes professionals, etc. Les aules dels centres educatius d'avui han canviat al mateix ritme que la societat, tornant-se més diverses, especialment pel que fa a la variable cultural. Avui dia cal un nou enfocament inclusiu que permeti les persones participants en l'aula sentir-se valorades, personalment, però també pel que fa al valor que donem a la seva cultura d'origen. Així aquest curs busca donar eines per un enfocament intercultural de la pràctica educativa, un enfocament on totes les cultures es valorin per igual, sense jerarquies, cercant la interrelació entre elles. 

Professor: Daniel Garcia Goncet

 

Objectius 

  • Conèixer idees claus i autors fonamentals vinculats a les pedagogies crítiques.

  • Reconèixer les aportacions de les pedagogies crítiques per a l'anàlisi de les polítiques, cultures i pràctiques en els centres educatius.
 
  • Aprofundir en la diversitat sociocultural i reflexionar sobre el seu impacte en l'educació, prestant especial atenció a les trajectòries de joves i adults que han viscut situacions d'exclusió educativa.
 
  • Valorar diferents tradicions i respostes donades a la diversitat sociocultural des de l'educació.
 
  • Promoure el desenvolupament de l'enfocament de l'educació intercultural en l'educació de joves i adults.
 

Continguts 

  1. Pedagogies crítiques. Unitat en la diversitat. 

  2. Elements per a l'anàlisi de les polítiques, cultures i pràctiques educatives des de la perspectiva de les pedagogies crítiques.
 
  3. Construcció dels sistemes educatius i el descobriment de la diversitat. L'exclusió educativa: trajectòries de joves i adults.
 
  4. Antecedents a l'enfocament intercultural.
 
  5. L'enfocament intercultural. Algunes reflexions per al seu desenvolupament i posada en pràctica.

Entradas populares de este blog

Escola d'Estiu 2022