V19.06 Metodologia i didàctica en l'ensenyament de llengüesProfessora: Belen García Alifa

Les formes d'aprendre han evolucionat de la mà dels canvis socials i tecnològics, a la vegada que ha canviat l'escenari social, econòmic, cultural i educatiu. 

Al ser una disciplina comunicativa, l'ensenyament de llengües és especialment sensible a aquests canvis i a incorporar tendències com el pensament virtual, la classe invertida, la gamificació, l'aprenentatge de tasques, etc.

En l'era d'internet, a més a més, és imprescindible l'aplicació de tecnologies, el que no significa limitar-se a fer matèries amb el suport de tablets o pissarres digitals, sinó que suposa també canvis en els programes d'estudi, en els processos educatius, en l'aplicació de les TIC i les millores en la gestió i direcció del centre educatiu.
En aquest curs tractarem aquestes tendències tractant la innovació com un element necessari, fàcil, útil i eficient. 

OBJECTIUS

- Introduir el concepte de destresa lingüística i la seva importància en el procés d’aprenentatge de la llengua.
- Diferenciar  i classificar els diferents tipus de destreses lingüístiques en base a la seva modalitat de transmissió i al paper que exerceixen en la comunicació.
- Descobrir estratègies d’integració de les destreses lingüístiques en l’estudi d’una segona llengua.
- Aportar recursos pràctics per al treball de les destreses lingüístiques i la seva integració en els plans d’estudi.


CONTINGUTS

Tema 1. Introducció al concepte de destresa lingüística  i a la seva classificació.
Tema 2. Estratègies i recursos per a l’expressió escrita.
Tema 3. Estratègies i recursos per a l’expressió oral.
Tema 4. Estratègies i recursos per a la comprensió lectora.
Tema 5. Estratègies i recursos per a la comprensió oral.
Tema 6. La interacció comunicativa.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020