P19.03 Adolescents i joves a la Formació d'adults: pràctiques d'èxit

Professora: Anna Baró

Actualment a les classes de les escoles d’adults arriben joves desmotivats dels estudis, desorientats sense saber què fer o amb dificultats per l’aprenentatge. 

Hem de ser conscients i adaptar-nos a les necessitats, interessos i estils d'aprenentatge de l’alumnat. És per aquest motiu que cal dotar al professorat d'estratègies i eines per tal de millorar les intervencions amb alumnes joves.

OBJECTIUS


  • Adquirir eines i estratègies per dinamitzar la formació i promoure canvis positius a l’aula.
  • Desenvolupar  habilitats d’escolta activa i saber aplicar tècniques assertives.
  • Millorar la gestió dels diferents ritmes d'aprenentatge.

CONTINGUTS

  • Tipologia d'alumnes, problemes i actuacions docents.
  • Recursos per aprendre a  comunicar de manera que generi més motivació en els alumnes.
  • Metodologies didàctiques d´intervenció en la formació i estratègies de conducció de grups.
  • Tècniques i estratègies per a promoure canvis positius a l’aula..

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020