P19.01 Atenció a la diversitat funcional: estratègies per a la detecció i orientació dins de les aules

Professora Astrid Castells


En aquest curs introductori sobre la diversitat, ens endinsarem en aquest concepte i veurem les diferents maneres d’abordar-lo de manera teòrica i sobretot pràctica. La metodologia de les sessions serà activa, donant el protagonisme a l’alumne per elaborar el coneixement a partir de la reflexió sobre la teoria explicada i dels exemples aportats a l’aula.

Aquest curs dóna a conèixer eines i pautes per identificar i intervenir en les dificultats d’aprenentatge. S'ofereixen recursos per tractar de la millora manera la diversitat existent a les aules, tot partint de la realitat social actual amb una mirada constructiva i significativa per la nostra feina i per poder treballar amb tot l'alumnat
 


Bloc 1
 • Presentació del grup classe
 • Idees prèvies sobre la diversitat: estratègies emprades: pluja d’idees.
 • Breu repàs històric
 • Visualització de vídeos i casos pràctics per conèixer la realitat actual i com gestionar-la
 • Treball en grup a partir dels casos reals.
 • Posada en comú i resolució dels casos.
 • Conclusions del bloc.

Bloc 2

 • Tipus de discapacitats: visual, auditiva, intel·lectual i motriu
 • Breu explicació de cada una d’elles
 • Exemples i vídeos reals
 • Com podem afavorir la seva inclusió? Breu debat
 • Conclusions del bloc.

Bloc 3

 • Els trastorns de l’aprenentatge:
 • Els trastorns de la personalitat: breu explicació i exemples pràctics
 • Els trastorns de la comunicació: breu explicació
 • Els Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació (SAAC): alguns exemples pràctics.
 • Conclusions del bloc.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020