P19.05 Programació per competències i treball a l'aula
Professora: Sussana Arànega, Joan Marc Ramos Angel Marzo, Cristina Goenag


Aquest curs permet elaborar les unitats didàctiques de manera senzilla amb un enfocament competencial i de manera actualitzada amb les normatives vigents.


S’introdueix en la metodologia el desenvolupament de la capacitat dels estudiants de prendre decisions per si mateixos i a ser responsables dels seus actes. 


Des del treball competencial es busca una connexió entre el tema i l’experiència personal i social del grup. Això vol dir que aquest donarà resposta a les seves inquietuds. La implicació dels estudiants és decisiva en aquest procés.
El  concepte de competència en els currículums ha implicat diversos canvis metodològics que afecten tant el rol del professorat com la manera d’aprendre de l’alumnat.
 

El treball per competències és una aproximació als processos d’ensenyament i aprenentatge que ens explica com implicar als professors, als estudiants, al seu entorn en un procés d’aprenentatges. Aquest procés s’entén com el desenvolupament de la creativitat, la capacitat de recerca, la participació i la capacitat de reflexionar, qüestionar-se aspectes de la vida quotidiana.

La metodologia del curs partirà de l'exposició i treball reflexiu sobre les bases de la metodologia que proposem. Després presentarem diverses experiències. Així configurem un marc que es permetrà dissenyar propostes i estudiar com desenvolupar-les amb joves i adults. 

És un curs destinat a docents de formació d'adults. Cada participant disposarà dels materials i continguts de la seva etapa educativa i elaborarà una unitat didàctica de la seva especialitat o bé en modificarà una de preexistent per transformar-la en competencial.

OBJECTIUS


En finalitzar aquest curs l'alumne/a ha d’assolir la competència per:

 • Identificar les característiques bàsiques de l’ensenyament i aprenentatge de les competències, partint del procés d’una actuació competencial.
 • Aplicar i analitzar propostes del tractament competencial.
 • Identificar la seqüència didàctica per tal d'organitzar les activitats de forma coherent amb els altres elements de la unitat, a partir de la  conceptualització de cadascuna.
 • Confeccionar una unitat didàctica arran del context de cada docent.
 • Programar, dissenyar i aplicar recursos didàctics en el context del currículum per competències, integrant l’avaluació com a un element rellevant des de la reflexió i la consciència de mètode didàctic.
 • Identificar i aplicar estratègies que facilitin l’atenció de tot l’alumnat i la gestió de la complexitat social i emocional a l’aula.
CONTINGUTS

Els documents curriculars: 


Decret de Currículum (187/2015), documents de competències bàsiques i transversals, Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, “El Currículum competencial a l’aula”, “Avaluar per aprendre”.

Desplegament del currículum:

 • L’anàlisi dels elements curriculars a l’ensenyament secundari
 • La programació de l’activitat a l’aula: la unitat didàctica
 • L’adequació i redacció d’objectius i continguts
 • L’assoliment de competències
 • L'avaluació
 • L’atenció a la diversitat

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020