P19.07 Intel·ligència emocional i gestió del estrès a través de la narrativa i altres eines lúdiquesProfessora: Lola Jurado

En situacions quotidianes, i en l’àmbit educatiu en especial, hi ha molts moments on necessitem actuar o ralentitzar els ritmes d’acció del dia a dia. Les alteracions i el cansament físic i mental que provoquen les exigències on ens veiem sotmesos certes vegades passen factures importants de les quals no sempre som conscients, danyant la nostra salut i afectant la qualitat de vida.

Entendre millor aquestes situacions i emocions, afrontar-les i acceptar-les ens porta a un coneixement important que, a pesar de les adversitats amb les que ens trobem dia a dia, ens ajuden a viure-les amb naturalitat o a celebrar i gaudir d’allò que tenim. Tot això requereix d’un procés formatiu important que faci emergir allò que ens qüestiona i ens afecta.

En aquest taller es pretén, a través de diferents tècniques i eines (narratives, metàfores, extractes de pel·lícula, contes, meditacions, visualitzacions, expressions artístiques, jocs, etc.) gaudir, al mateix temps que anem incorporant i intercanviem aprenentatges: cognitius, artístics, expressió corporal, etc. De manera que aquestes eines poden servir de base per aplicar-les a la vida, tant a nivell personal com professional.

 Les persones som diverses i en funció dels itineraris vitals i acadèmics que hem seguit tenim diferents estils d’aprenentatge en l’edat adulta. Aquest curs pretén aportar coneixements específics sobre les possibilitats i dificultats d’aprenentatge de les persones joves i adultes que participen de les accions formatives, quins són els factors (culturals, cognitius, socials, emocionals...) que condicionen l’aprenentatge i com podem contribuir des de la formació al llarg de la vida al progrés personal, professional i social

OBJECTIUS


 • Comprendre les possibilitats i les barreres d’aprenentatge de les persones joves i adultes.
 • Considerar els diferents factors que condicionen l’aprenentatge
 • Conèixer estratègies i recursos per respondre de manera inclusiva davant els diferents estils d’aprenentatge i promoure l’aprenentatge autònom.
CONTINGUTS

 • Les possibilitats i barreres d'aprenentatge de les persones joves i adultes.
 • Factors que condicionen l’aprenentatge.
 • Estratègies, fonts i recursos per avaluar i atendre les dificultats d’aprenentatge.

  Entradas populares

  Imagen

  Escola d'Estiu 2020