Passa al contingut principal

Perspectiva de gènere per la docència coeducativa aplicada al context actual

 


El principal objectiu del curs és el d'oferir una introducció a la perspectiva de gènere i la coeducació amb relació a les característiques i problemàtiques del context actual, marcat per l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i el consum de continguts audiovisuals entre adolescents i joves. Així, s'exposarà la construcció sociohistòrica dels sistemes sexe/gènere, centrant-nos especialment en la infància i la joventut, a través dels conceptes bàsics de la disciplina antropològica. Aquests coneixements són de gran utilitat per la comprensió de la perspectiva de gènere, la reproducció de rols d'estereotips i opressions estructurals; així com de la coeducació com a principal eina per enfrontar les noves formes de desigualtat que afecten la població juvenil, i fer-ho des d'un punt de vista crític amb del fet de créixer, aprendre i viure en l'era digital.

Professorat: Anna Aroca i Marina Pibernat


Objectius

- Introducció a l'antropologia dels sistemes sexe/gènere i l’estudi de la joventut.

- Copsar què vol dir incorporar «la perspectiva de gènere» als plans docents i ampliar l'horitzó cap a la transversalitat.

- Aplicació de la perspectiva de gènere per abordar l'anàlisi i la comprensió dels processos de socialització actuals entre adolescents i joves amb relació a la cultura digital i audiovisual, així com en la producció de les diverses formes de desigualtat de gènere.

- Desenvolupament d'una visió crítica amb perspectiva de gènere i des de la pràctica docent coeducativa de les problemàtiques que afronta la societat en l'era digital i en un futur pròxim.

- Conèixer exemples d'incorporació d'aquesta perspectiva en plans docents de diferents àrees de coneixement.


Continguts

1) La perspectiva de gènere

Antropologia dels sistemes sexe/gènere

L’adolescència i la construcció sociocultural de la masculinitat i la feminitat.

Història recent de la joventut amb perspectiva de gènere


2) Gènere i joventut en l’era digital

Les anàlisis sociològiques de les TIC: optimisme i crítica

Socialització audiovisual en el mercat digital.

Usos i consums digitals i audiovisuals diferencials segons el sexe


3) Desigualtat de gènere i pràctica coeducativa

Noves formes de desigualtat

La coeducació com a eina per a la igualtat


4) Diferència, diversitat, inclusió i representació a les aules presencials i virtuals del sistema sexe / gènere des d'una mirada interseccional.


5) Exemples, eines i estratègies multidisciplinàries.