V19.01Tractament de dades i de la informació, recursos per l'ensenyament de les COMPETIC

Professor: Ivan Bolancer


El perfil de persones que s’adrecen als estudis de COMPETIC ha anat canviat i això demanda per part del professorat una adequació a les noves demandes. Al moment actual a més de les persones que veuen en l’ús de les TIC una oportunitat per estar al dia dels canvis socials també hi ha moltes persones a qui l'acreditació de les competències en TIC els hi facilita el camí d'incorporació al mercat laboral o els permetés millorar les perspectives de la seva vida professional.

En aquest curs treballarem el tractament de dades i de d'informació numèrica,i aportarem recursos per l'ensenyament de les COMPETIC. Oferim un curs adreçat als docents que imparteixen els cursos de COMPETIC amb l’objectiu de consolidar i aprofundir els continguts bàsics d’aquests ensenyaments.

En el marc de l’Escola d’Estiu oferim un espai de reciclatge que pot permetre també compartir dubtes i propostes entre els docents. També serà un espai per preparar tant per la docència dels nivells de COMPETIC com la preparació de d’examen de l’ACTIC d’aquells vulguin presentar-se.

La metodologia del curs virtual comptarà amb el suport de materials específics per els estudis de COMPETIC Es treballarà amb materials en formats diversos (text, vídeo, àudio). Utilitzarà recursos com tutorials, activitats d'autoaprenentatge, fòrum per contrastar idees o resoldre dubtes i presentació de recursos d'aprenentatge.

Entradas populares

Imagen

Escola d'Estiu 2020